ADEKA -1

İçerisinde okul çağındaki çocukların akademik gelişimlerinin planlanması, takibi, ölçme değerlendirmesi ve yönlendirmesi olan sistemdir.

ADEKA – 2

Akademik pekiştireçlerin uygulandığı, takip ve geri bildirimlerinin yapıldığı, online uygulamaların bulunduğu sistemdir.

ADEKA – 3

Çocukların sınava hazırlık süreçlerinin ele alınarak, sınav performanslarının yükseltildiği ve sınav uygulamalarının, geri bildirimlerin yapıldığı ve değerlendirme sürecinden sonra gelişim sürecinin planlandığı sistemdir.

ADEKA-4

Çocukların yeteneklerinin keşfedildiği ve üzerine çalışmaların yapıldığı, kariyer planlamalarının gerçekleştirildiği, eğitim ve öğretim sürecinin beraber yürütülmesi için profesyonel destek ve yönlendirmelerin yapıldığı sistemdir.