IEP ( INTERNATIONAL EDUCATION PROGRAMS )

IEP ; Eskişehir Özel Şehir Koleji bünyesinde uygulanan uluslararası eğitim programıdır.

Amacımız, öğrencilerimizin sınıf seviyeleri ve yaşlarına göre uluslararası platformlarda yarışmalar, projeler, etkinlikler ve bir çok global işbirliklerinde yer almalarını sağlayarak dil gelişimi ve evrensel kişilik gelişimlerini desteklemektir. Dünyada söz sahibi olan; Amerika, İngiltere, Kanada, Almanya ve bir çok Avrupa Üniversitelerinden kabul alabilmeleri için uluslararası ölçütlerde ve standartlarda eğitim almaları adına öğrencilerimize fırsatlar sunmaktır. Ayrıca öğrencilerimize Eğitim Kurumumuzda dünya standartlarını taşıyan akreditasyonlarla, uluslararası eğitim yaşamı kalitesini sunmak ve öğrencilerimizin Türkiye Cumhuriyeti lise diplomasının yanı sıra uluslararası alanda kabul gören lise diploması alarak, çift diploma ile yurtiçi ve yurtdışı öğrenimlerinde ayrıcalık yaratan bireyler olmalarını sağlamaktır.