İş Sağlığı ve Güvenliği

Özel Şehir Koleji, eğitimde fırsat eşitliği sunarak tüm disiplinlerde eleştirel düşünme ve iletişim becerilerini kullanan, sorgulayan, farklı dillerde kendini ifade eden, farklılıklara saygılı, uluslararası bilince sahip, multidisipliner,  yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Belirtilen hedeflerimizle beraber, kurumsal anlamda kampüsümüzde yaşayanlara sağlıklı ve güvenli ortam sağlamaktan, çevreye verdiğimiz zararları minimize etmekten, yerleşkemizdeki doğal dengeleri korumak ve katkıda bulunmaktan da sorumluyuz.

Bu sorumluluğumuza; öğrenciler, aileleri, çalışanlarımız, ziyaretçiler, alt işveren, tedarikçiler ve çevre halkı dahildir.

Tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktayız ve bu hedefe, sürekli kendini geliştirme anlayışı ve Sıfır Kaza Politikaları sayesinde ulaşılacağı bilincindeyiz.

Tüm çalışanlarımızdan kendi faaliyetlerini sürdürürken, işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerine uymaları, çevreyi, mal ve mülkiyeti korumaları beklenmektedir. Bu beklenti çalışanlarımızın yanı sıra alt işveren ve tedarikçilerimizin tümünü de kapsamaktadır.

Bu politikayı uygulamak için, somut, kapsamlı ve etkin bir Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliği (ÇGS) programı hazırlanır. ÇGS programının uygulanmasında tüm çalışanlar yetkileri dahilinde gerekli tüm önlemleri almakla sorumludurlar. Bu sorumluluk tüm tehlikelerin ortadan kaldırılmasını veya olası tehlikelerin amirine bildirilmesini, tüm iş güvenliği tedbirleri uygulamalarına aktif bir şekilde katılmayı ve desteklemeyi kapsar.

ÖZEL ŞEHİR KOLEJİ İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’na ulaşabilmek için burayı tıklayınız.

Yangında Acil Durum Kuralları

Yangın Sırasında:

 1. Sakin olunuz.
 2. Yangın alarmını işitince boşaltma planına uygun olarak binayı terk ediniz.
 3. Bir alanda yangını ilk fark eden kişi siz iseniz, yüksek sesle “………’de YANGIN VAR” diye bağırınız ve yangın alarm düğmesine basınız.
 4. Yangın ihbarı için İtfaiye telefonu 110′dur. Yangını itfaiyeye haber verecek kişi yoksa, itfaiyeye siz haber veriniz.
 5. Kolejimiz merdiven başlarında bulunan “Tahliye Planları”na göre hareket ederek, en yakın toplanma merkezine hareket ediniz.
 6. Dumanlı bir alandan geçmek zorunda iseniz, mümkünse ıslak bir bezle ağzınızı kapatınız ve hızla yere yakın bir biçimde o bölgeyi terkediniz.
 7. Yangını kendinizin söndürebileceğinize inanıyorsanız 3 numaralı önlemi uyguladıktan sonra yangın söndürücüyü kullanınız.
 8. Can ve mal güvenliğinizi asla tehlikeye atmayınız.
 9. Mümkünse yangın etrafındaki yanıcı maddeleri uzaklaştırınız.
 10. Elbiseleriniz tutuşur, saç veya cildiniz yanmaya başlarsa :  DUR! YAT! YUVARLAN!… kuralını uygulayınız.
 11. Size verilen komutlara uyunuz ve kişisel eşyalarınızı almak için binaya dönmeyiniz.
 12. Asansörleri kullanmayınız.
 13. İstendiğinde yangını söndürmeye yardım etmek için hazır olunuz.

Yangın Sonrasında:

 1. Kendinizin veya arkadaşınızın yaralanıp yaralanmadığını kontrol ediniz ve gerektiğinde ilk yardım talep ediniz.
 2. Yardım ekibine haber verdikten sonra yanıkları soğutun ve enfeksiyon kapmasını engellemek için üzerini kapatın. Ciddi yanıkları olan kişiler müdahale etmeyiniz; profesyonel yardım gelene kadar bekleyiniz.
 3. Bina dışında bekleyiniz.
 4. Okul yöneticilerinin verdiği talimatlara uyunuz.

Deprem Acil Durum Kuralları

Deprem Sırasında:

 1. Sakin olunuz.
 2. Eğer bina içerisinde iseniz, pencere, raf ve benzeri ağır eşyalardan uzak durarak bir eşya yardımı ile üçgen teşkil ediniz.. Başkalarına da aynı şeyi yapmalarını söyleyiniz.
 3. Koridor, merdiven gibi saklanacak yer bulunmayan bir mahalde iseniz; pencereden uzakta, arkanız pencereye dönük şekilde diz çökünüz ve dirsekleriniz ile yüzünüzü ellerinizi boynunuzun arkasına birleştirerek koruyunuz.
 4. Laboratuarda iseniz taşıp dökülebilecek sıvılardan ve kimyasal maddelerden uzak durunuz. Pencere ve dolaplardan uzaklaşıp diz çökün ve dirseklerinizle yüzünüzü ellerinizi boynunuzun arkasından birleştirerek bir masa veya sıra altına saklanınız.
 5. Kalabalık bir yerde iseniz; kapılara yönelmeyin, herkes öyle düşüneceğinden ezilebilirsiniz.
 6. Bina dışında iseniz, binalardan, ağaçlardan telefon ve elektrik hatlarından uzak durunuz.
 7. Yolda seyir halinde iseniz köprü ve üst geçitlerden uzak durunuz. Araba içinde iseniz, arabanızı binalardan ve elektrik hatlarından uzak, güvenli bir yere park ediniz. Arabanın içinde kalınız.
 8. Asansörde iseniz hareket etmeyiniz. Asansörün amaçlanan kata gelmesini bekleyiniz. Asansörler hidrolik enerji ile çalıştığından en kötü koşullarda bile otomatik olarak en alt kata normal bir hızla inecektir.

Depremden Sonra:

 1. Depremden sonra hızla binayı terk ediniz. Çalışmalar varsa tahliye planına göre kaçış yollarını kullanarak binayı boşaltınız. Toplanma yerlerinde toplanınız.
 2. Öğrenciler yerlere düşmüş eşyaların üzerinde yürümemeleri için yönlendirilir.
 3. Şoktaki insan yaralandığının farkında olmayabilir. Kendinizi ve çevrenizdekileri yaralanmış olabilecekleri düşüncesiyle kontrol ediniz.
 4. Yaralılar var ise ilkyardım biliyorsanız yaralılara ilk yardım uygulayınız. Bilmiyorsanız yaralıların emniyetini sağlayıp, ilk yardım gelene kadar sakinleşmelerine yardım ediniz.
 5. Asansörleri kullanmayınız.
 6. Acil durumlar dışında telefonlar kullanmayınız.
 7. Elektrikler kapatınız.
 8. Gaz veya su kaçağı olmadığını kontrol ediniz.
 9. İmkanınız var ise küçük yangınları söndürünüz, söndüremezseniz orayı terk edip etrafınızdakileri uyarınız.

Servis Araçları İçin Acil Durum Planı

 1. Okulun servis şoförleri kendi sorumlulukları altındaki öğrencilerin çok değerli olduğunun bilincindedirler. Bir felaket durumunda öğrencilere çok iyi bakacaklarından emin olunuz.
 2. Öğrencileri okula götürüp getirildikleri sırada yıkıcı bir deprem olduğunda BÜTÜN SERVİSLER OKULA YÖNELECEKLERDİR. Böyle bir felaket durumunda çocuğunuz okulda daha güvenli olacaktır.
 3. Deprem, öğrencileri okula götürüp getirdikleri bir sırada olur ve kapanan yollar nedeniyle okula gelmek mümkün olamaz ise, servis araçları yollarında güvenli bir yere park edip haber veya yardım bekleyeceklerdir.
 4. Deprem servislerin okuldan ayrılmasına yakın bir zamanda olursa servisler park yerinde kalacaklardır. Belediye yetkilileri ile iletişim sağlanıp, yolların güvenliği konusunda garanti alınınca araçlar okuldan ayrılacaklardır.
 5. Servisler trafik akışının elverdiği ölçüde, mümkün olabilecek en seri bir şekilde hareket edeceklerdir.