Rehberlik Servisi
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

İLKOKUL

İlkokulda öncelik olarak davranış eğitimi üzerinde durulmaktadır. Artık çok fazla çocuğumuz okul öncesi eğitim almış ve son yıllarda bu zorunlu hale gelmiştir. Genel olarak İlkokula başlangıçtaki ilk zorluk; oryantasyon sürecidir; çünkü çocuk okulu daha çok oyun oynamaya devam edeceği bir yer olarak görür, sınıf içi ve dışı kurallarla, daha düzenli ders yapma, yazı yazma, dersi etkin dinleme gibi becerilerin artmasıyla çocuk uyum sürecinde biraz problem yaşayabilir. Süreç içerisinde okula güven, öğretmenine güven sağlaması ve sevmesiyle bu problem ortadan kalkar.

Şehir Koleji İlkokulu olarak ilk hedefimiz; mutlu çocuk, mutlu okul, mutlu veli, mutlu öğretmendir. İkinci hedefimiz ise velilerimizin mutlu olmasıdır. Rehberlik servisi olarak eğitim-öğretim süreci içerisinde velimizi de bu sürecin etkin bir parçası olarak düşünürüz.

Öğrencideki olumlu ya da olumsuz davranışı veli-öğretmen ve rehberlik servisi olarak iş birliği içerisinde çözmeyi planlarız. Eğitim ve öğretim sadece okul içerisinde sınırlı kalmayıp, öğrencinin evde de olumsuz bir davranışı varsa veliyle düzenli bir iletişime geçerek evdeki davranışsal problemlerin ortadan kaldırmayı hedefleriz.

İlkokul da çok fazla ev çalışması verilmesi, çocuğun derslerden soğumasına ve isteksizlik duymasına yol açarak evde ailesiyle kaliteli vakit geçirmesini engeller. Rehberlik birimi olarak en fazla ev çalışmasının 1 ya da 2 sayfa olarak sınırlandırılmasını isteriz. Ev çalışması velinin görevi olmayıp sadece veli evde çocuğuna destekçi olabilir. Ev çalışması tamamen bittikten sonra kontrol edilebilir, çocuğun yapamadığı soru varsa velinin kendisi çözmeyip ertesi gün öğretmenine sorması için çocuğu cesaretlendirilmelidir.

Okul içerisinde en önemli etkinliklerimizden biri yemek saatleridir. İlkokul öğrencileri günde 3 öğün yemek yemektedir. (Sabah-öğlen-ikindi) Genel olarak yemek, veli  ve öğrenci arasında bir sorun olarak algılanır. Yemeğe ilkokul öğrencileri sınıf öğretmenleri başlarında olmak üzere okul psikoloğu gözetiminde gitmektedir. Çocuğun hiç tatmadığı yemek varsa önyargılarını ortadan kaldırmak için yaptığı davranışı somutlaştırarak anlatıp en azından yemeğin tadını öğrenmesi ve severse yemeğe devam etmesi sağlanır. Yemekte çocuklar için genellikle ilk öncelik görselliktir; görselini beğenmedikleri yemeklerin en azından tadına bakıp, önyargılarından uzaklaşmalarını hedeflenmektedir.

Rehberlik birimi olarak gün sonunda sınıf öğretmenleri ile  öğrenci davranış değerlendirme bilgilendirme toplantıları yapılır. Eğer sınıf içerisinde sınıf öğretmeninin öğrenci de gördüğü odaklanma problemi (dikkat eksikliği), öğrenmede zorluk çekme, sosyallik kuramama vb. problemler varsa ilk olarak öğrenciyle bireysel görüşme sağlanıp daha sonra süreç takibi yapılır. Öğrencinin davranışlarda bir değişim olmazsa sınıf öğretmeni-veli ve rehberlik birimi olarak grup görüşmesi sağlanır. Eğer ihtiyaç duyulursa öğrencinin gerekli birimlere sevki sağlanarak diğer kurumlarla rehberlik birimi -aile ile birlikte süreci takip altına alır.

ORTAOKUL

Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevresindeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir. Rehberliğin psikolojik bir yardım olma özelliği onu başka yardım hizmetlerinden belirgin bir biçimde ayırmaktadır.

Okul ortamında rehberlik hizmetlerinin merkezini öğrenci oluşturmaktadır. Okul ile öğrenci arasında köprü görevi gören aile, çocuğa destek olarak başarılı bir geleceğe adım atmasına yardımcı olmaktadır.

Her velimize dönem içerisinde randevular verilerek bireysel görüşmeler ile etkili iletişim sağlanmaktadır. Bizim için her öğrenci geliştirilebilecek bir kapasiteye sahiptir ve değerlidir.

Öğrencilerimize en sağlıklı yardımı sağlayabilmemiz için ilk olarak onları en iyi şekilde tanımamız gerekmektedir.

Rehberlikte öğrenci hakkında edinilen gizli ve özel her türlü bilgi onun en sağlıklı gelişimi için kullanılır ve gizli tutulur. Öğrencilerimizi tanımaya yönelik hazırlanan testler, anketler, envanterler, bireysel ve grup görüşmeleri bizler için birer araçtır. Kullanılan araçlara ve bu araçlardan çıkan sonuçlara göre yapılması gereken rehberlik faaliyetlerini mesleki rehberlik, eğitsel rehberlik, kişisel rehberlik ve psikolojik danışma olarak ayırarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Özel Şehir Koleji Ortaokulu Rehberlik Birimi olarak; mesleki rehberlik sürecinde, bireyi tanıma, meslek alanlarını tanıma ve bireyin kişisel özellikleri ile mesleklerin gerektirdiği özellikler arasındaki bağlantıyı kurarak öğrenciye en uygun mesleği seçmesine yardım etmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Eğitsel rehberlik hizmetleri sürecinde; öğrencinin okula ve okulun bulunduğu çevreye uyum sağlaması, etkin ders çalışma becerilerini kazanması, eğitsel kararlar vermesi ve seçimler yapması, başarıyı engelleyen etmenleri azaltması ya da ortadan kaldırması, öğrencilerin ilgi, yetenek ve eğitim özelliklerine uygun bir eğitsel ortam oluşturması, okul yaşamı ile mesleki yaşamı arasındaki ilişkiyi sağlamasına yardımcı olmaya yönelik yönlendirmeler yapılmaktadır.

Kişisel rehberlik hizmetleri sürecinde; öğrencilerin kişisel, sosyal gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve çevreye uyumlarına yardımcı olmak amacıyla görüşmeler yapılmaktadır.

Görüşme kapsamındaki başlıca konular; bedeni ve sağlığı ile ilgili durumlar, sosyal ilişkileri ilgili durumlar, kendine güven veya güvensizlik ile ilgili durumlar, korku ve kaygıları ile ilgili durumlar, cinsiyet ve ergenlik süreci ilgili durumlardır.

LİSE

Rehberlik; bireyin yeterlilikleri ve yetenekleriyle en üst düzeyde gelişerek, okul ve topluma uyum sağlaması, kendi kendini yönetebilmesi, doğru tercihler yaparak kendini gerçekleştirebilmesi; sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için uzman kişiler tarafından bireye yapılan yardım sürecidir.

Bundan yola çıkarak Özel Şehir Koleji Anadolu/Fen Lisesi rehberlik hizmetleri ‘’Gelişimsel Rehberlik Modeli’ ’ne’’ dayanarak alanında uzman Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlar tarafından öğrencilere hizmet vermektedir.

Dönem başında oryantasyon (okula uyum) çalışmaları ile başlayan rehberlik hizmetleri daha sonra yıl içinde öğrencilerin gelişimsel takip sürecinde üst öğrenime ve meslek alanlarına yönlendirme, etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirme, meslekler ve gerektirdiği özellikler ve çalışma yaşamı konusunda bilinçlendirme, bireysel özelliklerini değerlendirip farkındalık düzeyini geliştirme, bireysel ve sosyal gelişimini sağlıklı tamamlama, çeşitli bilimsel özelliklerde test ve envanterler uygulayarak öğrencilerin başta kendisini sonra çevresini tanımasını, ilgisi ve yeteneği doğrultusunda meslek tercihlerini yapabilmesini ve buna bağlı hedeflediği üniversiteyi kazanmasını gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı ile yürütmektedir.

Okul rehberlik birimimizin amaçları; kişisel, sosyal-eğitsel ve mesleki alanlarda bireyin farkındalık kazanması “Ergenlik Dönemi” özelliklerini de dikkate alarak, öğrencinin fiziksel, duygusal, sosyal ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda bireyin doğru seçimler yapabilmesi, iletişim becerilerini geliştirmiş, hayat beklentisi yüksek ve kariyer planları üzerinde düşünen, kendini gerçekleştirmeye doğru kapasitelerini tam kullanan öğrencileri birer birey olarak bir üst seviyeye taşıma çalışmaları kapsamaktadır.

Rehberlik çalışmalarımız öğrencilerimizin gelişimsel özelliklerine göre ‘’Gelişimsel Rehberlik Modeli’’ doğrultusunda her yaş dönemine uygun kişisel, sosyal-eğitsel ve mesleki alanlarda gelişim modeli ve bireysel farklılıklar dikkate alınarak yürütülmektedir.

Bu çerçevede Rehberlik hizmetleri;

1) Öğrenci Görüşmeleri 

 • Bireysel öğrenci görüşmeleri 
 • Grup görüşmeleri 
 • Veli görüşmeleri 
 • Psiko-sosyal gelişimlerini takip etme, bireye farkındalığını kazandırma ve geliştirmesini destekleme 
 • Deneme sınavları değerlendirme çalışmaları 
 • Başarıyı Arttırmaya Yönelik Çalışmalar-Etüt çalışmaları 
 • Kendi kişiliğine uygun çalışma programı hazırlama ve hayal ettiği mesleğe dair gösterdiği gelişimi takip etme 
 • Böylelikle öğrencinin kendisini, çevresini ve hayata dair benliğini gerçekleştirmesinde destek vermeyi amaçlamaktadır

2) Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları 

 • Zaman Yönetimi 
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri 
 • Sınavlara Etkili Hazırlama Teknikleri 
 • Envanter Uygulamaları Kapsamında, 
 • Bana Kendini Anlat 
 • Yaşam Pencerem 
 • Öğrenme Stillerini Belirleme Anketi 
 • Başarısızlık Nedenleri 
 • Çalışma Davranışı Değerlendirme Envanteri 
 • Mesleki Yönelim Envanteri 
 • Kendini Değerlendirme Envanteri 
 • Çoklu Zekâ Envanteri 
 • İlgi Envanteri 
 • Holland Mesleki Yönelim Envanteri 
 • Sınav Kaygısı Envanteri 
 • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği 

3) Seminer Çalışmaları 

 • Öğrenciye Yönelik Seminerler 
 • Velilere Yönelik Seminer Çalışmaları 
 • Aile İçi İletişim 
 • Temel Yeterlilik (TYT) ve Alan 
 • Yeterlilik Testi (Ayt) Semineri 
 • Sağlıklı İletişim Becerileri Kurma 
 • Meslek tanıtımları 

4) Danışman Öğretmen Uygulamaları 

 • Akademik Takip 
 • Sosyal ve Psikolojik Gelişimlerini 
 • Devam-Devamsızlık Durumlarını 
 • Sosyal Etkinliklere Katılım Durumlarını Takip Eder 
 • Çalışmalarını Rehberlik Birimiyle İş Birliği Yaparak Ortak Yürütür 
 • Ayrıca öğrencilerimizle birlikte yaptığımız bazı çalışmalar; 
 • Dikkat ve Kaygı Grup Çalışmaları 
 • Motivasyon ve Başarı Yönetimi 
 • Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Yöntemleri 
 • Meslek Seçimi 
 • Etkili İletişim Beceri Gelişimi 
 • Arkadaşlık Geliştirme –Öfke Kontrol – İletişim 
 • Becerileri 
 • Üniversite Tercih Danışmanlığı 
 • Üniversite/Meslek Günleri ve Tanıtımları 
 • Bilgilendirme Hizmetleri 

BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ

Kurumumuz öğrencilerinin eğitim-öğretim faaliyetleri k12.net öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrenci, veli ve öğretmenlerimizle paylaşılır. Bireysel kullanıcı adı ve şifreyle erişim sağlanan sistemimizde öğrencilerin genel akademik durumları, ödev takip, deneme sınavı sonuçları, karne ve ayrıntılı analiz raporları, devamsızlık durumları, servis hizmetleri, kulüp çalışmaları vb. pek çok bilgi veli ve öğretmenlerimize anlık bildirim olarak iletilir. Sistemimiz akıllı telefon uygulaması ve masaüstü bilgisayar uygulamasıyla internet üzerinden hizmet vermektedir.

Başlıklar altında k12.net’de sunulanlar; 

 • Ödev Takip 
 • Deneme Sınavı Ayrıntılı Sonuç 
 • Ders Devamsızlıkları 
 • Ders Programı 
 • Kulüp Katılımları 
 • Etütler 
 • Okul Duyuruları