STEMLE KENDİMİ KEŞFEDİYORUM!

Okulumuz 2. Sınıflar Aylin KAHRAMAN koordinatörlüğünde yepyeni iki proje ile eTwinning projeleri kapsamında okulumuzu temsil etmektedir. Arnavutluk, Romanya, Ukrayna, Portekiz, Macaristan, Moldova Cumhuriyeti, Makedonya, İtalya, Litvanya, Letonya ve Bulgaristan’dan öğretmen ve öğrencilerin katılmış olduğu projeler ‘ STEMLE KENDİMİ KEŞFEDİYORUM ‘ ve   ‘ AYNI ÇATI ALTINDA ‘ isimli projelerdir…

STEMLE KENDİMİ KEŞFEDİYORUM…

Bu proje ile öğrenciler analiz yeteceğini, STEM disiplini sayesinde karşılaştıkları problemlere göre çözüm üretmeyi öğreneceklerdir. Böylece problem çözme yetenekleri gelişerek, analitik düşünen bireyler olmalarını istiyoruz. Öğrencilerin problemlere disiplinler arası bakış açısı ile bakmasını, bütüncül bir eğitim yaklaşımı ile bilgi ve beceri kazanmalarını hedefliyoruz.

AYNI ÇATI ALTINDA…

Kabul görme ihtiyacı en önemli psikolojik ihtiyaçlardan biridir. Ait olma ve saygı ihtiyacı karşılanan çocuklar daha mutlu olurlar. Yapılan araştırmalara göre ailelerinde ve okul ortamlarında duygu ve düşünceleri kabul edilmeyen çocuklarda kaygı, şiddet, saldırganlık ve aileden uzaklaşma gibi olumsuz davranışlarla karşılaşılmaktadır. Öğrencilerimizin aidiyet duygusu ve grup kimliği kazanmalarına yardımcı olmak için farklı ülkelerden ortak okullarla çalışacağız.

BU BENİM ŞEHRİM!

İlkokul 3. sınıf öğrencilerimiz BU BENİM ŞEHRİM isimli eTwinning projesini çalışmaya başladılar.Ulusal projede katılımcılar kentlerinin sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel koşullarını projedeki diğer ortakları ile web 2.0 araçlarını kullanarak tanıtacaklar.
#turkıyetwinning #etwinningeskisehir #bubenimsehrimprojesi

eTwinning Resfebe ile Kelime Hazinemi Geliştiriyorum

eTwinning Resfebe ile kelime hazinemi geliştiriyorum.

Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü Resfebelerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 https://www.storyjumper.com/book/read/107041356/60956e3dc3a2c

Okulumuz öğretmeni Funda SEVİNÇ’in da içinde bulunduğu Renge Değer Kat eTwinning projesi çalışmalarına devam etmektedir. Projenin ortak ürünlerinden birisi olan şiir yazma çalışmaları tamamlanmıştır. Öğrencilerin tamamının katkısıyla hazırlanan şiir şu şekildedir;

(Our school’s teacher Funda SEVİNÇ continues its work on the Value The Colors eTwinning project. Poetry writing, one of the common products of the project, has been completed. The poem prepared with the contribution of all the students is as follows;)

Öğrenci Proje Değerlendirmesi

23 Nisan Şiiri Resfebeleri Resfebe İle Kelime Hazinemi Geliştiriyorum eTwinning Projesi