Sağlık Hizmetleri

          Okul Sağlık Birimi; bir doktor, bir hemşire ile öğrencilerimize ve çalışanlarımıza koruyucu sağlık, acil tedavi ve poliklinik hizmeti vermekte, öğrencilerimizin gerektiğinde sağlık sorunları ile ilgili velilerimizi bilgilendirmekte ve uygulanan tedavi hakkında paylaşımda bulunmakta, bütün birimlerin hijyen koşullarına uygun çalışmalarını sağlamakta, bulaşıcı hastalık gibi durumlarda okul idaresini, öğrenci ve velilerimizi çeşitli kanallarla bilgilendirmekte, kampüs içi ve dışında sağlığı tehdit edebilecek durumlara karşı idareyi bilgilendirerek gerekli önlemlerin alınmasını koordine etmekte, okul çalışanlarına seminer şeklinde ilk yardım eğitimi vermekte ve büyük organizasyonlarda sağlık desteği için hazır bulunmaktadır.

          Hastane koşullarında müdahale edilmesi gereken olaylar da ise öğrenci okul personeli ve bir öğretmen gözetiminde en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmektedir.

          Okula yeni kayıt yaptıran velilerimizin, Sağlık Bilgi Formlarını eksiksiz doldurmaları, tüm velilerimizin ise, öğrencilerin sağlığını ilgilendiren bir konuda veya varsa ilaç kullanımı ile ilgili bir değişiklik olduğunda rehberlik birimlerine bildirmeleri, öğrencilerin sağlık durum takibi ve ihtiyaç duyulduğunda Sağlık Birimimiz tarafından müdahalesi konusunda önem arz etmektedir.

          Belirtilen eğitim hedeflerimizle beraber, kurumsal anlamda kampüsümüzde yaşayanlara sağlıklı ve güvenli ortam sağlamaktan, çevreye verdiğimiz zararları minimize etmekten, yerleşkemizdeki doğal dengeleri korumak ve katkıda bulunmaktan da sorumlu olduğumuzun farkında olarak okulumzda İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu (İSGK) oluşturulmuştur.

          Tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktayız ve bu hedefe, sürekli kendini geliştirme anlayışı ve Sıfır Kaza Politikaları sayesinde ulaşılacağı bilinci ile öğrenciler, aileleri, çalışanlarımız, ziyaretçiler, taşeron, tedarikçiler ve çevre halkını da kapsamak sureti ile kampüsümüzde sürdürülen faaliyetler önleyici tedbirler olarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırmaya çalışmaktayız.

          Sağlık Birimimiz, tek yataklı muayene, müdahale ve gözlem odası bölümlerinden oluşmakta ve muayene, acil müdahale ve klinik gözlem için gerekli tıbbi donanımı bulunmaktadır.

  • Doktorumuz saat 12:00 ile 13:00 arasında okulda bulunmaktadır.