• 22.01.2020
Kış Kampı

Ortaokul ve Lise öğrencilerimiz çalışmaya devam ediyorlar! 
Antalya - Belekte sosyalleşme ve bireyselleşmelerini de sağlayan bu kampta öğrencilerimiz yüzlerce soru çözmektedirler.